سفارت مجارستان (Hungary)
سفارت مجارستان (Hungary)

سفارت مجارستان (Hungary) آدرس: خیابان شهید کلاه‌دوز-‏خیابان دروس- میدان ‏هدایت- کوچه شادلو- ‏پلاک ۱۰‏ تلفن: ‏۲۲۵۵۰۴۶۰‏، ‏۲۲۵۵۰۴۵۲‏ روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت مجارستان (Hungary)

آدرس: خیابان شهید کلاه‌دوز-‏خیابان دروس- میدان ‏هدایت- کوچه شادلو- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن: ‏۲۲۵۵۰۴۶۰‏، ‏۲۲۵۵۰۴۵۲‏

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱- ۹‏