سفارت چك (Czech ‎Republic)
سفارت چك (Czech ‎Republic)

سفارت چك (Czech ‎Republic) آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏ تلفن: ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏ فکس: ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏ سایت: http://www.mzv.cz/tehran ایمیل: [email protected]@embassy.mzv.cz روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت چك (Czech ‎Republic)

آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏

تلفن: ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏

فکس: ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏

سایت: http://www.mzv.cz/tehran

ایمیل: [email protected]@embassy.mzv.cz

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏