سفارت ونزوئلا (Venezuela)
سفارت ونزوئلا (Venezuela)

سفارت ونزوئلا (Venezuela) آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۲۲‏ تلفن: ۹-۲۲۰۳۶۳۱۷ روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۷- ۹ و پنجشنبه ۱۳- ۹‏

سفارت ونزوئلا (Venezuela)

آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۲۲‏

تلفن: ۹-۲۲۰۳۶۳۱۷

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۷- ۹ و پنجشنبه ۱۳- ۹‏