سفارت نيوزيلند (New Zealand)
سفارت نيوزيلند (New Zealand)

سفارت نيوزيلند (New Zealand) آدرس: خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان ‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- کوچه ‏پارک دوم- پلاک ۱‏ تلفن: ‏۲۶۱۲۲۱۷۵‏ فکس: ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏ سایت: http://www.nzembassy.com/iran ایمیل: [email protected]@nzembassy.org روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت نيوزيلند (New Zealand)

آدرس: خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان ‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- کوچه ‏پارک دوم- پلاک ۱‏

تلفن: ‏۲۶۱۲۲۱۷۵‏

فکس: ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏

سایت: http://www.nzembassy.com/iran

ایمیل: [email protected]@nzembassy.org

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏