سفارت مالزي (Malaysia)
سفارت مالزي (Malaysia)

سفارت مالزي (Malaysia) آدرس: محمودیه- خیابان ‏الف- خیابان چنگیزی- پلاک ‏۶‏ تلفن: ۳-۲۲۴۰۴۰۸۱ فکس: ‏۲۲۴۱۷۹۲۱‏ سایت: http://www.kln.gov.my/web/irn_tehran/ ایمیل: [email protected]@kln.gov.my روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت مالزي (Malaysia)

آدرس: محمودیه- خیابان ‏الف- خیابان چنگیزی- پلاک ‏۶‏

تلفن: ۳-۲۲۴۰۴۰۸۱

فکس: ‏۲۲۴۱۷۹۲۱‏

سایت: http://www.kln.gov.my/web/irn_tehran/

ایمیل: [email protected]@kln.gov.my

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏