سفارت فليپين (Philippines)
سفارت فليپين (Philippines)

سفارت فليپين (Philippines) آدرس: ولی عصر- بعد از پل ‏پارک‌وی- خیابان خیام- ‏پلاک ۹‏ تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴ فکس: ‏۲۲۶۶۸۹۹۰‏ سایت: http://www.philippineembassy.ir روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت فليپين (Philippines)

آدرس: ولی عصر- بعد از پل ‏پارک‌وی- خیابان خیام- ‏پلاک ۹‏

تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴

فکس: ‏۲۲۶۶۸۹۹۰‏

سایت: http://www.philippineembassy.ir

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏