سفارت سومالي (Somalia)
سفارت سومالي (Somalia)

سفارت سومالي (Somalia) آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- ‏خیابان حدادیان- پلاک ‏‏۱‏ تلفن: ‏۲۲۲۴۵۱۴۶‏ ایمیل: [email protected]@hotmail.com روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت سومالي (Somalia)

آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- ‏خیابان حدادیان- پلاک ‏‏۱‏

تلفن: ‏۲۲۲۴۵۱۴۶‏

ایمیل: [email protected]@hotmail.com

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏