سفارت سوريه (Syria)
سفارت سوريه (Syria)

سفارت سوريه (Syria) آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏آرش- پلاک ۲۱‏ تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۰۵۵۳۳۲ فکس: ‏۲۲۰۵۹۴۰۹‏ روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت سوريه (Syria)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏آرش- پلاک ۲۱‏

تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۰۵۵۳۳۲

فکس: ‏۲۲۰۵۹۴۰۹‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۹‏