سفارت سوئيس (Switzerland)
سفارت سوئيس (Switzerland)

سفارت سوئيس (Switzerland) آدرس: الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏ تلفن: ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳ سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran ایمیل: [email protected]@eda.admin.ch روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰‏ حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا) ‏در سفارت ‏سوئیس آدرس: خیابان پاسداران- خیابان ‏گلستان پنجم- نبش ‏پایدارفر- پلاک ۳۹‏ تلفن: ‏۲۲۵۴۲۱۷۸‏، ‏۲۲۵۶۵۲۷۳‏ فکس: ‏۲۲۵۸۰۴۳۲‏ سایت: […]

سفارت سوئيس (Switzerland)

آدرس: الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏

تلفن: ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳

سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran

ایمیل: [email protected]@eda.admin.ch

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰‏

حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا) ‏در سفارت ‏سوئیس

آدرس: خیابان پاسداران- خیابان ‏گلستان پنجم- نبش ‏پایدارفر- پلاک ۳۹‏

تلفن: ‏۲۲۵۴۲۱۷۸‏، ‏۲۲۵۶۵۲۷۳‏

فکس: ‏۲۲۵۸۰۴۳۲‏

سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran

ایمیل: [email protected]@eda.admin.ch

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸‏