سفارت سوئد (Sweden)
سفارت سوئد (Sweden)

سفارت سوئد (Sweden) آدرس: پاسداران شمالی- بالاتر ‏از فرمانیه- خ ‏بوستان- نبش کوچه ‏نسترن- پ ۲۷‏ تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰، ۲۲۲۹۶۸۰۲ فکس: ‏۲۲۲۸۶۰۲۱‏ سایت: http://www.swedenabroad.com/Start____25446.aspx ایمیل: [email protected]@foreign.ministry.se روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱/۳۰- ۷/۳۰‏

سفارت سوئد (Sweden)

آدرس: پاسداران شمالی- بالاتر ‏از فرمانیه- خ ‏بوستان- نبش کوچه ‏نسترن- پ ۲۷‏

تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰، ۲۲۲۹۶۸۰۲

فکس: ‏۲۲۲۸۶۰۲۱‏

سایت: http://www.swedenabroad.com/Start____25446.aspx

ایمیل: [email protected]@foreign.ministry.se

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱/۳۰- ۷/۳۰‏