سفارت امارات متحده ‏عربي (United Arab ‎Emirates)
سفارت امارات متحده ‏عربي (United Arab ‎Emirates)

سفارت امارات متحده ‏عربي (United Arab ‎Emirates) آدرس: ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏ تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵ فکس: ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶ ایمیل: [email protected]@mofa.gov.ae / [email protected]@mail.dci.co.ir روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت امارات متحده ‏عربي (United Arab ‎Emirates)

آدرس: ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏

تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵

فکس: ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶

ایمیل: [email protected]@mofa.gov.ae / [email protected]@mail.dci.co.ir

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏