سفارت الجزایر (Algeria)
سفارت الجزایر (Algeria)

سفارت الجزایر (Algeria) آدرس: شهرک قدس- خیابان مهستان- کوچه ۱۱- پلاک ۲۰‏ تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲ فکس: ‏۸۸۳۷۷۰۳۱‏ سایت: www.algeriaemb.ir ایمیل: [email protected][email protected] روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏ روز و ساعت کاری بخش ویزا: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹

سفارت الجزایر (Algeria)

آدرس: شهرک قدس- خیابان مهستان- کوچه ۱۱- پلاک ۲۰‏

تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲

فکس: ‏۸۸۳۷۷۰۳۱‏

سایت: www.algeriaemb.ir

ایمیل: [email protected][email protected]

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

روز و ساعت کاری بخش ویزا: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹