سفارت اكراين (Ukraine)
سفارت اكراين (Ukraine)

سفارت اكراين (Ukraine) آدرس: ونک- بالاتر از میدان ‏ونک- پلاک ۷۳‏ تلفن: ۸۸۰۰۸۵۳۰، ۲-۸۸۶۰۶۱۷۱ فکس: ‏۸۸۰۰۷۱۳۰‏ ایمیل: [email protected][email protected] / [email protected]@parsonline.net روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

سفارت اكراين (Ukraine)

آدرس: ونک- بالاتر از میدان ‏ونک- پلاک ۷۳‏

تلفن: ۸۸۰۰۸۵۳۰، ۲-۸۸۶۰۶۱۷۱

فکس: ‏۸۸۰۰۷۱۳۰‏

ایمیل: [email protected][email protected] / [email protected]@parsonline.net

روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏