سفارت اسلوواك (Slovakia)
سفارت اسلوواك (Slovakia)

سفارت اسلوواك (Slovakia) آدرس: خیابان سرلشگرفلاحی ‏‏(زعفرانیه)- پلاک ۳۴‏ تلفن: ۲۲۴۱۱۱۶۴، ۲۲۴۰۶۴۹۵ فکس: ‏۲۲۴۰۹۷۱۹‏ ایمیل: [email protected]@parsonline.net روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت اسلوواك (Slovakia)

آدرس: خیابان سرلشگرفلاحی ‏‏(زعفرانیه)- پلاک ۳۴‏

تلفن: ۲۲۴۱۱۱۶۴، ۲۲۴۰۶۴۹۵

فکس: ‏۲۲۴۰۹۷۱۹‏

ایمیل: [email protected]@parsonline.net

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸‏